Door de maatregelen rondom het Corona virus hebben ook wij onze bedrijfsvoering moeten aanpassen. Onze focus ligt op het continueren van onze dienstverlening.

Omdat noodstroom 24/7 noodzaak is, zorgen wij ervoor dat u op dezelfde manier van onze diensten gebruik kan maken zoals u gewend bent. Al onze overige bedrijfsactiviteiten proberen we in deze moeilijke tijd “gewoon” door te laten gaan, maar daar zullen ook wij zeker tegen uitdagingen aanlopen.

Met vertrouwen op begrip en samenwerking moeten we elkaar hier doorheen helpen.